Dokumenty Základní odborové organizace České rafinerské a.s.
      document Adobe Acrobat Stanovy

          Stanovy pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.


      document Adobe Acrobat Směrnice ke zpracování osobních údajů ZOO ČeR

          Směrnice ke zpracování osobních údajů ZOO ČeR ze dne 25.5.2018 k ochraně osobních údajů


      document Adobe Acrobat Poučení o zpracování osobních údajů

          Poučení o zpracování osobních údajů pro členy základní odborové organizace české rafinerské a.s.


      document Adobe Acrobat Stanovisko Odborového svazu ECHO

          Stanovisko Odborového svazu ECHO k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání kolektivní smlouvy na rok 2018


      document Adobe Acrobat Zákoník práce           (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262)

          Novela Zákoníku práce 2012


      document Adobe Acrobat Statut podpůrného fondu Odborového svazu ECHO

          Podpora při nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, sociální výpomoci v mimořádně závažných případech.