Revizor hospodaření Základní odborové organizace České rafinerské a.s.Jiří Šafra
Jiří Štěpán
Revizor Hospodaření