ČLENSTVÍ v odborové organizaci ČESKÉ RAFINERSKÉ A.S.


Být členem základní odborové organizace?
Odbory jsou ze zákona zástupci všech zaměstnanců. To znamená, že i naše základní organizace v případě kolektivních zájmů a dopadů, např. vyjednávání kolektivní smlouvy , práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zastupuje všechny zaměstnance České rafinérské a.s.
Nabízí se otázka. Proč být členem odborové organizace?

Především kvůli podpoře činnosti odborové organizace, vždyť čím více zaměstnanců vyjádří svoji podporu členstvím, tím snazší mají odbory pozici při vyjednávání se zaměstnavatelem. Bohužel v opačném případě to platí obráceně.

Členství v naší základní odborové organizaci má i řadu "výhod", např.:
  • Zastání a zastupování před zaměstnavatelem v případě potíží a sporů.
  • BEZPLATNOU právní a odbornou pomoc (pracovní právo, bydlení…).
  • Možnost odečtu zaplacených členských příspěvků od základu daně.
  • Výhody vyplývající ze statutu Podpůrného fondu Odborového svazu ECHO.
  • Podpora členů v případě krátkodobé nemoci.
  • Sociální výpomoc v případě dlouhodobé nemoci.
  • Sociální výpomoc v tíživé finanční situaci a při odchodu do důchodu.
  • Příspěvek na školu nebo školku v přírodě.
  • Příspěvek na lázeňskou léčbu, sport, kulturu a řadu dalších, které najdete v Pravidlech hospodaření ZOO ČeR, čl. 7.
Základní odborová organizace České rafinerské a.s. má v současné době více než 290 členů. Stát se jejím členem je velice jednoduché. Stačí vytisknout a vyplnit,...

      document Adobe Acrobat Přihláška do odborové organizace