ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE České rafinerské a.s.