Kolektivní vyjednávání o Dodatku č.2 ke KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ukončeno dohodou !

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že zástupci odborových organizací působící ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA úspěšně dokončili kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem je Dodatek č.2 kolektivní smlouvy platný pro období 1.ledna 2022 až do 31.prosince 2023

Dodatek kolektivní smlouvy přináší všem zaměstnancům navýšení základní mzdy, jednorázový finanční bonus, navýšení hodnoty stravenky a další.ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve spolecnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytvárení podmínek pro uplatnování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých clenů.
  - zastupování clenů pri jednáních se zamestnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbe a rozdelování financních prostredků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zamestnavatelem.
  - zprostredkování styku svých clenů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 28.listopadu v Litvínově
  Zápis z jednání ROD10 dne 7.června 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 14.června 2023 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2023
  Termínový plán práze PZO CeR v roce 2023
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2022 © DISP