Vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ačkoli bylo nedávno ukončeno kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., byla dne 16. září 2022 odborovými organizacemi působícími ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. odeslána výzva k zahájení kolektivního vyjednávání o Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Společnost na výzvu odborových organizací odpověděla v zákonné lhůtě a včera 3. 10. 2022 proběhlo jednání vyjednávacích týmů, kdy odborové organizace zdůvodnili předložený návrh.
Návrh Dodatku č. 2 obsahuje mimo, úpravy mzdových podmínek zaměstnanců, také návrhy na úpravy v sociální oblasti.

Věříme v udržení sociálního smíru a věříme v dosažení dohody, která bude přijatelná pro zaměstnance.

Martin MachačnýPředchozí vyjednávání o Dodatku c. 1 ke KS ORLEN Unipetrol RPA

Před odesláním podkladů na MPSV CR k určení zprostředkovatele vyjednávání KS, vedení skupiny ORLEN Unipetrol na základě jednání se zástupci odborových organizací rozhodlo vyplacení mimořádné finanční odměny ve výši 20.000 Kc všem zaměstnancům naší společnosti.
Poskytnutí mimořádné finanční odměny reflektuje dobré hospodářské výsledky skupiny ORLEN Unipetrol za první pololetí letošního roku a současně je zamýšlena jako příspěvek zaměstnancům se záměrem zmírnit vysokou míru inflace způsobenou aktuální geopolitickou situací. Odměna bude zaměstnancům společnosti ORLEN Unipetrol RPA vyplacena společně s výplatou za měsíc srpen."
Jednání o Dodatku c.1 tím byla po dohodě obou stran ukončeny.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří nás podporovali a členum vyjednávacího týmu za profesionalitu a trpělivost při vyjednávání.

Martin MachacnýZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve spolecnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytvárení podmínek pro uplatnování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých clenů.
  - zastupování clenů pri jednáních se zamestnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbe a rozdelování financních prostredků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zamestnavatelem.
  - zprostredkování styku svých clenů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 2.prosimce 2022 v Hradišti nad Jizerou
  Zápis z jednání ROD10 dne 7.cervna 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 6.cervna 2022 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2022 a nová Pravidla hospodaření
  Termínový plán práze PZO CeR v roce 2022
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2022 © DISP