ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve společnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytváření podmínek pro uplatňování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých členů.
  - zastupování členů při jednáních se zaměstnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbě a rozdělování finančních prostředků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.
  - zprostředkování styku svých členů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 3.srpna 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD10 dne 7.června 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 6.června 2022 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2022 a nová Pravidla hospodaření
  Termínový plán práze PZO ČeR v roce 2022
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2022 © DISP