Jednání o Dodatku č. 1 KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.


„Vážené kolegyně, vážení kolegové,

před odesláním podkladů na MPSV ČR k určení zprostředkovatele vyjednávání KS, vedení skupiny ORLEN Unipetrol na základě jednání se zástupci odborových organizací rozhodlo vyplacení mimořádné finanční odměny ve výši 20.000 Kč všem zaměstnancům naší společnosti.
Poskytnutí mimořádné finanční odměny reflektuje dobré hospodářské výsledky skupiny ORLEN Unipetrol za první pololetí letošního roku a současně je zamýšlena jako příspěvek zaměstnancům se záměrem zmírnit vysokou míru inflace způsobenou aktuální geopolitickou situací. Odměna bude zaměstnancům společnosti ORLEN Unipetrol RPA vyplacena společně s výplatou za měsíc srpen."
Jednání o Dodatku č.1 tím byla po dohodě obou stran ukončeny.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří nás podporovali a členům vyjednávacího týmu za profesionalitu a trpělivost při vyjednávání.

Martin MachačnýZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve společnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytváření podmínek pro uplatňování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých členů.
  - zastupování členů při jednáních se zaměstnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbě a rozdělování finančních prostředků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.
  - zprostředkování styku svých členů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 19.září 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD10 dne 7.června 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 6.června 2022 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2022 a nová Pravidla hospodaření
  Termínový plán práze PZO ČeR v roce 2022
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2022 © DISP