Mimořádná Konference Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
24.6.2024 se v Litvínově konala mimořádná konference Základní odborové organizace České rafinerské a.s.
Hlavním bodem programu bylo schválení kandidátů pro volby do předsednictva odborové organizace, termín voleb a volební období nově zvolených členů předsednictva.   ZDEKonference Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
14. 3. 2024 se v Kralupech nad Vltavou konala Konference Základní odborové organizace České rafinerské a.s.
Hostem Konference byl místopředseda Odborového svazu ECHO pan Vladislav Jandásek.
Přijaté Usnesení Konference Základní odborové organizace České rafinerské najdete   ZDEKOLEKTIVNÍ SMLOUVA ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026


Dne 6. 2. 2024 byla v Praze předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny ORLEN Unipetrol Tomaszem Wiatrakem a předsedy odborových organizací působících ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. podepsána KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026.

Výsledek samotného jednání, vyjednávacích týmů obou stran, je kompromisem a důkazem kvalitního sociálního dialogu na podnikové úrovni.
Výsledek jednání, vyjednávacích týmů obou stran, je přijatelným kompromisem a důkazem zahájení kvalitního sociálního dialogu na podnikové úrovni.
Dokument naleznete   ZDEKolektivní vyjednávání o KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ukončeno dohodou.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Nová kolektivní smlouva společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. bude mít tříletou platnost od 1.1.2024 do 31.12.2026, se závazkem obou stran kdykoli zahájit jednání o změnách kolektivní smlouvy.

Hlavními výsledky kolektivního vyjednávání je dohoda v těchto bodech:

  S účinností od 1. 1. 2024 navýšení mezd všem zaměstnancům ve výši 2800 Kč. (navýšení tabulek č.1 a č.2)
  Navýšení paušálních směnových příplatků o 5 %, s účinností od 1. 1. 2024 a další navýšení paušálních směnových příplatků o 250 Kč s účinností od 1. 7. 2024.
  S účinností od 1. 7. 2024 navýšení mezd pro zaměstnance mimo kompetenční stupnici a stupnici provozních způsobilostí v průměru o 800 Kč, dle rozdělení ředitelů na úrovni N-1 (maximální navýšení u jednoho zaměstnance nesmí nepřesáhnout 3000 Kč).
  S účinností od 1. 7. 2024 dojde k navýšení rozpočtu na rozdělení výkonnostního přípatku o 550 Kč nad rámec kompetenční křivky / křivky provozních způsobilostí. Celkem bude poskytnuto v průměru 1050 Kč na zaměstnance.
  Společně se mzdou za únor 2024 bude vyplacena mimořádná odměna ve výši 11.300 Kč
  Nejpozději se mzdou za listopad 2024 bude vyplacena mimořádná odměny ve výši nejméně 11 300 Kč a konečné výši se bude jednat.
  S účinností od 1. 1. 2024 je navýšena základní hodnoty stravenky na 150 Kč.
  Z důvodu dopadů konsolidačního balíčku a dochází ke zrušení stravování pro starobní důchodce s účinností od 1. 4. 2024, v souvislosti s tímto dochází k navýšení odměny při prvním odchodu do starobního důchodu na 3100 Kč za odpracovaný rok.
  Jsou definované nové doplňkové znalosti pro operátory za řízení VZV.
  Za dohodnutých podmínek bude poskytnut jednorázový rekondiční pobyt v roce 2024 zaměstnancům, kteří se podíleli na likvidaci požáru na TEAL, pokud o to požádají.
  Byla stanovena odměna za svolání zaměstnanců HZS ve výši 2000 Kč, v případě, že se dostaví do zaměstnání na základě svolání velitele útvaru HZS při krizové situaci.

     Děkujeme za vaši podporu a trpělivost.

Za vyjednávací tým Základní odborové organizace České rafinerské a.s. Martin MachačnýINFORMACE O JEDNÁNÍ ORLEN OCHRONA Sp.


Kolektivní vyjednávání o Dodatku č.1 kolektivní smlouvy pro zaměstnance společnosti ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. organizační složka v České republice.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 18. 1. 2024 jsme odeslali výzvu k zahájení kolektivního vyjednávání ve společnosti ORLEN OCHRONA, Sp. z o.o., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ČESKÉ REPUBLICE a návrh znění Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy společnosti ORLEN OCHRONA, Sp. z o.o., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ČESKÉ REPUBLICE na období 1. 5. 2023 – 31. 12. 2024.

První kolo jednání je naplánováno na 12. 2. 2024.ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve spolecnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
  • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
  • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
  • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.
  • ZO OS ECHO při PARAMO, a.s. středisko Kolín


Naším cílem je
- vytvárení podmínek pro uplatnování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých clenů.
- zastupování clenů pri jednáních se zamestnavatelem.
- spolurozhodování o tvorbe a rozdelování financních prostredků.
- vedení kolektivního vyjednávání se zamestnavatelem.
- zprostredkování styku svých clenů s vyššími odborovými orgány

Naším úkolem je
- snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
- kontrola nad stavem bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 8.července přes Skype
  Zápis z jednání ROD10 dne 14.února 2024 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 10.dubna 2024 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2023
  Termínový plán práze PZO CeR v roce 2023
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "PODPORA A FORMULÁŘE"aktualizace 2024 © DISP