Kolektivní vyjednávání o Dodatku č.2 ke KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ukončeno dohodou !

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že zástupci odborových organizací působící ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA úspěšně dokončili kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem je Dodatek č.2 kolektivní smlouvy platný pro období 1.ledna 2022 až do 31.prosince 2023

Dodatek kolektivní smlouvy přináší všem zaměstnancům navýšení základní mzdy, jednorázový finanční bonus, navýšení hodnoty stravenky a další.Předchozí vyjednávání o Dodatku c. 1 ke KS ORLEN Unipetrol RPA

Před odesláním podkladů na MPSV CR k určení zprostředkovatele vyjednávání KS, vedení skupiny ORLEN Unipetrol na základě jednání se zástupci odborových organizací rozhodlo vyplacení mimořádné finanční odměny ve výši 20.000 Kc všem zaměstnancům naší společnosti.
Poskytnutí mimořádné finanční odměny reflektuje dobré hospodářské výsledky skupiny ORLEN Unipetrol za první pololetí letošního roku a současně je zamýšlena jako příspěvek zaměstnancům se záměrem zmírnit vysokou míru inflace způsobenou aktuální geopolitickou situací. Odměna bude zaměstnancům společnosti ORLEN Unipetrol RPA vyplacena společně s výplatou za měsíc srpen."
Jednání o Dodatku c.1 tím byla po dohodě obou stran ukončeny.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří nás podporovali a členum vyjednávacího týmu za profesionalitu a trpělivost při vyjednávání.

Martin MachacnýZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve spolecnosti ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytvárení podmínek pro uplatnování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých clenů.
  - zastupování clenů pri jednáních se zamestnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbe a rozdelování financních prostredků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zamestnavatelem.
  - zprostredkování styku svých clenů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 29.května 2023 v Kralupech nad Vltavou
  Zápis z jednání ROD10 dne 7.cervna 2022 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD17 dne 26.dubna 2023 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 16.brezna 2023
  Termínový plán práze PZO CeR v roce 2023
  Kolektivní smlouva ORLEM UNIPETROL RPA 1.1.2022 - 31.12.2023


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2022 © DISP