K O N F E R E N C EKOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Ve středu 12. 2. 2020 byl podepsán Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě UNIPETROL RPA, s.r.o. účinný od 1. 1. 2020.
  Došlo tak k „ukončení“ procesu, který byl v rámci odborových organizací zahájen, již v měsíci červnu loňského roku přípravou návrhu, který byl 17. 9. 2019 zaslán zástupcům společnosti.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytváření podmínek pro uplatňování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých členů.
  - zastupování členů při jednáních se zaměstnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbě a rozdělování finančních prostředků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.
  - zprostředkování styku svých členů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 16.března 2020 v Kralupech nad Vl.
  Zápis z jednání ROD 10 dne 29.ledna 2020 v Litvínově - v novém složení rady 10
  Zápis z jednání ROD 17 dne 18.února 2019 v Kralupech nad Vltavou
  Termínový plán práze PZO ČeR v roce 2019
  Kolektivní smlouva UNIPETROL RPA 1.1.2019 - 31.12.2021
  Plán zájezdů 2020


KONFERENCE Základní odborové organizace České rafinerské a.s. proběhne ve čtvrtek 19.března 2020 v Kralupech nad Vltavou


Program a podklady pro jednání na konferenci byly účastníkům konference v předstihu zaslány.PERNAMENTKY do ZOO Praha a do ZOO Parku Chomutov


Rada odborových důvěrníků ZOO České rafinerské a.s., působící v litvínovské lokalitě také rozhodla o zakoupení permanentky do ZOO Praha, kde je 48 vstupů za rok/max. 4 osoby denně,
a Zlaté karty do Podkrušnohorského Zooparku Chomutov pro vstup max. 4 osob/den.

Zaměstnanci při vstupu do ZOO mohou být vyzvání k prokázání identifikace společnosti, proto doporučujeme mít u sebe zaměstnaneckou kartu.
Permanentku si můžete rezervovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonem u Moniky Ježkové, vždy minimálně 14 dní před termínem zapůjčení a vždy bude upřednostněn zaměstnanec, který permanentku ještě nevyužil.NOVÉ FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"