STAŇ SE ČLENEM ODBOROVÉ ORGANIZACE
Přihláška

Letáky odborové organizace ČeR a.s. Letáky odborové organizace ČeR a.s. Letáky odborové organizace ČeR a.s.ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBOROVÉ ORGANIZACI


Jsme jedna z odborových organizací působících ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Další jsou;
 • Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO BENZINA, s.r.o. a
 • Základní organizace Odborového svazu ECHO při Polymer institute Brno, s. r.o.


 • Naším cílem je
  - vytváření podmínek pro uplatňování pracovních, ekonomických, mzdových, sociálních a kulturních zájmů svých členů.
  - zastupování členů při jednáních se zaměstnavatelem.
  - spolurozhodování o tvorbě a rozdělování finančních prostředků.
  - vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.
  - zprostředkování styku svých členů s vyššími odborovými orgány

  Naším úkolem je
  - snaha o dosažení a udržení sociálního smíru.
  - kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

  Zápis z jednání PZO dne 10. ledna 2022 v Litvínově / Skype
  Zápis z jednání ROD 10 dne 19.ledna 2021 v Litvínově
  Zápis z jednání ROD 17 dne 17.února 2020 v Kralupech nad Vltavou
  USNESENÍ KONFERENCE dne 10.března 2021 a nová Pravidla hospodaření
  Termínový plán práze PZO ČeR v roce 2021
  Kolektivní smlouva UNIPETROL RPA 1.1.2019 - 31.12.2021


FORMULÁŘE


Formuláře a Žádosti o poskytnutí příspěvků ze sociálních nákladů, nebo Podporu při řešení životních situací z příspěvků odborové organizace, žádosti o příspěvek na dětské tábory aj., najdete vše v sekci "Podpora a Formuláře"aktualizace 2021 © DISP